Световна цена на стоманата е една от най-утвърдените компании, работещи в производството на желязо и стомана повече от половин век. Той продължава да работи с мисията за проследяване на предлагането и цената.

Steel Price, със своите надеждни и честни търговски принципи, е вашият дългосрочен работен партньор за вашите нужди от желязо и стомана на международните пазари.

СВЕТОВНА ЦЕНА НА СТОМАНАТА

Той има най-голямата мрежа за анализ и доставка на стомана с клиенти в над 100 страни.

анализ на цените на стоманата (2)
стомана среща цена

Световна цена на стоманата е една от най-утвърдените компании, работещи в производството на желязо и стомана повече от половин век. Той продължава да работи с мисията за проследяване на предлагането и цената.

Steel Price, със своите надеждни и честни търговски принципи, е вашият дългосрочен работен партньор за вашите нужди от желязо и стомана на международните пазари.