Γραμμές κοπής γαλβανισμένων πηνίων

πηνία κοπής

Γραμμές κοπής 0,30 mm έως 30 mm

  • Γραμμή κοπής γαλβανιζέ και ψυχρής έλασης 0,30 mm – 3 mm
  • Γραμμή κοπής πηνίων θερμής έλασης 1,5 mm – 10 mm
  • Γραμμή κοπής πηνίων θερμής έλασης 3 mm – 30 mm
Επικοινωνία

χαλύβδινες σπείρες κοπής

Γραμμές κοπής χαλύβδινων πηνίων 0,30 mm έως 4 mm

  • 0,30 mm – 3 mm Σειρά σπειρών από γαλβανισμένο χάλυβα (+ψυχρής έλασης)
  • 0,30 mm – 4 mm Σειρά κοπής σε ρόλους από γαλβανισμένο χάλυβα (+ψυχρής έλασης)
  • Γραμμή κοπής σε ρόλους γαλβανισμένου χάλυβα 0,25 mm – 2,5 mm (+ψυχρής έλασης)
  • Γραμμή σχισμής σε ρόλους χάλυβα θερμής έλασης 1,5 mm – 6 mm 
  • Γραμμή σχισμής 3 mm – 10 mm σε ρόλους από χάλυβα θερμής έλασης 
Επικοινωνία
Τουρκικό προφίλ τοίχου τιμή

Παραγωγή προφίλ γυψοσανίδας

Κατασκευή προφίλ οροφής γυψοσανίδας

Κατασκευή προφίλ γυψοσανίδας

Κατασκευή προφίλ διαχωριστικών γυψοσανίδων

Επικοινωνία

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ