Γραμμές κοπής γαλβανισμένων πηνίων

co?ls cutt?ng l?nes

Γραμμές κοπής 0,30 mm έως 30 mm

  • 0,30 mm – 3 mm Galvanized and Cold rolled coils Cutting Line
  • 1,5 mm – 10 mm Hot rolled Coils Cutting Line
  • 3 mm – 30 mm Hot rolled Coils Cutting Line
Επικοινωνία

steel co?ls sl?tt?ng l?nes

Γραμμές κοπής χαλύβδινων πηνίων 0,30 mm έως 4 mm

  • 0,30 mm – 3 mm Galvanized Steel Coils Slitting Line (+Cold Rolled)
  • 0,30 mm – 4 mm Galvanized Steel Coils Slitting Line (+Cold Rolled)
  • 0,25 mm – 2,5 mm Galvanized Steel Coils Slitting Line (+Cold Rolled)
  • 1,5 mm – 6 mm Hot Rolled Steel Coils Slitting Line 
  • 3 mm – 10 mm Hot Rolled Steel Coils Slitting Line 
Επικοινωνία
Τουρκικό προφίλ τοίχου τιμή

Drywall prof?les product?on

Κατασκευή προφίλ οροφής γυψοσανίδας

Κατασκευή προφίλ γυψοσανίδας

Κατασκευή προφίλ διαχωριστικών γυψοσανίδων

Επικοινωνία

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ