خطوط برش کویل گالوانیزه

co?ls cutt?ng l?nes

خطوط برش 0.30 تا 30 میلی متر

  • 0,30 mm – 3 mm Galvanized and Cold rolled coils Cutting Line
  • 1,5 mm – 10 mm Hot rolled Coils Cutting Line
  • 3 mm – 30 mm Hot rolled Coils Cutting Line
مخاطب

steel co?ls sl?tt?ng l?nes

خطوط برش کویل های فولادی 0.30 میلی متر تا 4 میلی متر

  • 0,30 mm – 3 mm Galvanized Steel Coils Slitting Line (+Cold Rolled)
  • 0,30 mm – 4 mm Galvanized Steel Coils Slitting Line (+Cold Rolled)
  • 0,25 mm – 2,5 mm Galvanized Steel Coils Slitting Line (+Cold Rolled)
  • 1,5 mm – 6 mm Hot Rolled Steel Coils Slitting Line 
  • 3 mm – 10 mm Hot Rolled Steel Coils Slitting Line 
مخاطب
قیمت پروفیل دیوار ترکی

Drywall prof?les product?on

ساخت پروفیل سقفی درایوال

تولید پروفیل درایوال

ساخت پروفیل پارتیشن درایوال

مخاطب

با ما تماس بگیرید