خطوط برش کویل گالوانیزه

سیم پیچ خطوط برش

خطوط برش 0.30 تا 30 میلی متر

  • خط برش کویل های گالوانیزه و نورد سرد 0.30 میلی متر – 3 میلی متر
  • خط برش کویل های نورد گرم 1.5 - 10 میلی متر
  • خط برش کویل نورد گرم 3 تا 30 میلی متر
مخاطب

سیم پیچ فولادی خطوط برش

خطوط برش کویل های فولادی 0.30 میلی متر تا 4 میلی متر

  • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.30 میلی متر - 3 میلی متر (+ نورد سرد)
  • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.30 میلی متر - 4 میلی متر (+ نورد سرد)
  • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.25 - 2.5 میلی متر (+ نورد سرد)
  • خط برش کویل های فولادی نورد گرم 1.5 میلی متر - 6 میلی متر 
  • خط برش کویل های فولادی نورد گرم 3 میلی متر - 10 میلی متر 
مخاطب
قیمت پروفیل دیوار ترکی

تولید پروفیل های دیوار خشک

ساخت پروفیل سقفی درایوال

تولید پروفیل درایوال

ساخت پروفیل پارتیشن درایوال

مخاطب

با ما تماس بگیرید