Светска цена на челик е една од најафирмираните компании кои работат во индустријата за железо и челик повеќе од половина век. Продолжува да работи со мисијата за следење на понудата и цената.

Steel Price, со своите сигурни и чесни трговски принципи, е ваш долгорочен работен партнер за вашите потреби од железо и челик на меѓународните пазари.

СВЕТСКА ЦЕНА НА ЧЕЛИКОТ

Има најголема мрежа за анализа и снабдување со челик со клиенти во над 100 земји.

анализа на цената на челикот (2)
челик состанок цена

Светска цена на челик е една од најафирмираните компании кои работат во индустријата за железо и челик повеќе од половина век. Продолжува да работи со мисијата за следење на понудата и цената.

Steel Price, со своите сигурни и чесни трговски принципи, е ваш долгорочен работен партнер за вашите потреби од железо и челик на меѓународните пазари.