Линии за сечење на галванизирани калеми

калеми за сечење линии

Линии за сечење од 0,30 mm до 30 mm

  • 0,30 mm – 3 mm Поцинкувани и ладно валани намотки Линија за сечење
  • Линија за сечење на калеми со топло валани 1,5 mm – 10 mm
  • Линија за сечење на калеми со топло валани 3 mm – 30 mm
контакт

челични калеми slıttın lınes

Линии за сечење на челични намотки од 0,30 mm до 4 mm

  • Линија за отсекување на намотки од галванизиран челик од 0,30 mm – 3 mm (+ладно валани)
  • Линија за отсекување на калеми од галванизиран челик 0,30 mm – 4 mm (+ладно валани)
  • Линија за пробивање на калеми од галванизиран челик од 0,25 mm – 2,5 mm (+ладно валани)
  • 1,5 mm – 6 mm Топло валани челични калеми за сечење линија 
  • 3 mm – 10 mm Топло валани челични калеми за отсекување 
контакт
Турски ѕиден профил цена

Производство на профили на гипс картон

Производство на профили на тавански ѕидови

Производство на профили на гипс картон

Производство на профили за прегради од гипс картон

контакт

ЈАВЕТЕ НИ СЕ